Biyokimya Testleri

Biyokimya Testleri yapan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı kuruluşu olan 1996 yılından beri klinik laboratuvar alanındaki yöntem ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmekte ve bu doğrultuda en gelişmiş hizmeti verebilmek adına en güvenilir sistemlerle çalışmaktayız. Tüm aşama ve işlemlerde barkod otomasyon sistemi kullanılmakta, test paneli ve bu sistemleri kullanacak personel sürekli geliştirilmekte, iç ve dış kalite kontrol uygulamaları yapılmaktadır.

Bazı Önemli Biyokimyasal Testler

 

RUTİN BİYOKİMYA, HEMATOLOJİ, KOAGULASYON TESTLERİ

Tıbbi Tahlil Laboratuvarı Biyokimya Bölümünde son teknoloji otoanalizörlerle, kan, idrar, beyin-omurilik sıvısı ve diğer vucut sıvılarında, Lipidler, Enzimler, Proteinler, Vitaminler, Elektrolitler, tüm koagülasyon testleri, Faktörler ve Elektroforez testleri çalışılmakta, İdrar ve Gaita analizleri yapılmaktadır.

Ailede kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği olan risk grubundaki bireylerin her yıl, sağlıklı bireylerin ise 5 yılda bir lipid profili testlerini (Total Kolesterol, HDL, LDL, Trigliseritler) yaptırmaları önerilir.

Vücutta glukoz dengesinin değişmesi ile birlikte birçok hastalık baş gösterir. Bunlardan en önemlisi Diyabet hastalığıdır. Prevalansı yaş ile artar, obezitede görülme sıklığı çok daha fazladır. Bu nedenle belli yaşın üzerinde olan ve riskli gruba giren kişilerin sık aralıklarla glukoz ve HbA1c değerleri kontrol edilmelidir.

HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ (HPLC ile)

Kalıtımsal nedenlerle anormal yapıda hemoglobin proteininin oluştuğu hastalıklarda Hemoglobin Elektroforezi ile normalden farklı hemoglobin proteininin mevcut olup olmadığı araştırılır.

Hemoglobin elektroforezi testi en fazla Akdeniz Anemisi (Talasemi) hastalığı taşıyısı olan kişileri saptamak amacıyla kullanılır.

Bu bölgeler içinde bulunan ülkemizde Talasemi taşıyıcılarının saptanması ve bu kişilere evlenmeden önce genetik danışmanlık verilmesi çok önemlidir. Çünkü anne ve babanın taşıyıcı olması durumunda çocuklarında ağır hastalık görünme riski çok fazladır.

Tam kan sayımında MCV değeri düşük olan kişilere Hemoglobin Elektroforezi (HPLC yöntemi ile) testi istenmesi gerekir, eğer kişi taşıyıcı ise hemoglobin A2 ismi verilen hemoglobin türü, normalden yüksek değerde çıkacak ve Akdeniz Anemisi hastalığı taşıyıcılığı teşhis edilecektir.

PROTEİN ELEKTROFOREZİ

Elekroforez normal olmayan proteinlerin varlığını, normal olan proteinlerin yokluğunu tespit etmek ve kanda azalan artan farklı protein gruplarını belirlemek için kullanılır.

Kemik ağrısı, anemi, yorgunluk, tekrarlayan enfeksiyonlar gibi belirtiler araştırlırken Protein Elektroforezi istenebilir. Aynı zamanda anormal Total Protein veya Albumin değeri, yüksek idrar proteini seviyeleri, yüksek Kalsiyum değerleri ve düşük Lökosit veya Eritrosit sayımı gibi diğer laboratuvar testlerini takiben istenebilir.

İdrar Protein Elektroforezi, böbrek hasarı ya da hastalığına bağlı protein atılmasının ciddiyetini değerlendirmek ve sebebi teşhis etmek için de istenebilir.

 


Biyokimya Testleri