Hematoloji

Hematoloji Testleri; lenfoma, multipl miyelom, akut ve kronik lösemi ile benzeri rahatsızlıklar olmak üzere; kemik iliği, lenf sistemi ve kan ile ilgili hastalıkları inceleyen tahlil testleri dir. Hematoloji Testleri Tahlilleri Hematolojik hastalıkların büyük bir bölümü, tedavisi hayati önem taşıyan hastalıklardır. Bu hastalıkların tedavisi iyi bir ekip çalışması ve deneyim gerektirmektedir. Hematoloji, son yıllarda çok önemli gelişmelerin kat edildiği, hastalıklarda tedavi seçeneklerinin arttığı, klinik çalışmaların en çok yapıldığı alanlardan biridir. Hematolojik kanserlerin de tedavi edilebilme oranı hızla artmaktadır.

Hemogram (Kan Sayımı) 
Bu testte  farklı parametreler çalışılmaktadır.Bu test sonucu incelendiğinde tahlil raporunda birbirinden farklı birçok parametrenin bulunması ,tahlilini inceleyen hastaların kafalarını karıştırmaktadır. Aşağıda bu testte çalışılan bazı önemli parametrelerin açıklamalarını bulabilirsiniz.

Ortalama Eritrosit Hacmi (OEH)(MCV) klinik ve tanısal yararı en fazla olan eritrosit indeksidir.

Ortalama Eritrosit Hemoglobin Yoğunluğu (OEHY) (MCHC) demir eksikliği anemisinde diğer mikrositer anemilere göre daha sık olarak düşük bulunmaktadır. Fakat bu değişiklik geç dönemlerde ortaya çıkar. Artmış OEHY sıklıkla herediter sferositoz adı verilen kan hastalığı nda gözlenir.


Hematoloji,Hematoloji Tahlilleri,Hematoloji Testleri,Hematoloji Laboratuvarı,Hematoloji Testleri Avcılar