Patoloji

Patoloji Testleri genel olarak kanser ve tümör  tanısı için  yapılmakta olan tahliller olup aynı zamanda enfeksiyon ve bazı iyi huylu hastalıkların tanısında da kullanılmaktadırlar.Patoloji Testi Tahlili

Patoloji tahlilleri ameliyat veya cerrahi girişim sonrası vücuttan çıkarılan kitle, parça, sürüntü gibi örneklerden yapılmaktadır.

Patoloji uygulamalarının başarısı, diğer klinik tıp dallarında olduğu gibi, teknolojik alt yapı ile bu alt yapıyı kullanan insan gücünün bilgi ve deneyimine bağlıdır. Kuşkusuz teknolojik alt yapının kurulması ve laboratuarın üstün standartlara göre organize edilmesi de, bilgi, deneyim ve etik değerlere sıkı bağlılık gerektirir. Ancak, alt yapı sadece bir başlangıçtır. Hastaların ve hekimlerinin istedikleri doğru, güvenilir, ayrıntılı ve klinik verilerle ilişkilendirilmiş patoloji raporlarının üretilmesi ancak deneyimli hekimler ve hekim dışı teknik kadrodan oluşan kalifiye insan gücü ile mümkündür. Günümüzde, tıp alanında çok geniş olan ve büyük bir hızla daha da genişleyerek derinleşen bilgi, güncel kalabilmeleri için hekimler arasında işbölümünü kaçınılmaz kılmıştır. Bu durum, patoloji uzmanı hekimler için de geçerlidir.


Patoloji,Patoloji Testi,Patoloji Tahlili,Avcılar,Beylikdüzü,İstanbul